แผ่นพับ

แผ่นพับ ลูกค้าสามารถสั่งทำได้ทั้ง 2 พับ และ  3 พับ สามารถออกแบบและกำหนดแบบที่ท่านลูกค้าต้องการ แผ่นพับส่วนมากนิยมทำการ 3 พับ ซึ่งรายละเอียดจะมีหัวข้อใหญ่เพื่อนชักชวนในหน้าแรก หน้าสองจะเป็นเนื้อหาและรูปภาพประกอบ หน้าต่อไปก็แล้วแต่ท่านลูกค้ากำหนด ไม่ว่าจะไปรายละเอียดสินค้าหรือโปรโมชั่น หรือสิ่งที่น่าสนใจ

การพับของแผ่นพับ

 
   
   

 

 

 
   

 

 

ตัวอย่างแผ่นพับแบบที่ 1                                                                         

   

ตัวอย่างแผ่นพับแบบที่ 2

 

ตัวอย่างแผ่นพับแบบที่ 3

   
   
Visitors: 29,207