ซองจดหมาย/ซองเอกสาร/โฟลเดอร์

     

 

ซองจดหมาย, ซองเอกสาร
การเลือกพิมพ์ซองจดหมาย จึงควรคำนึงถึงลักษณะประเภทของซองความหนาของกระดาษที่ผลิตซอง ซึ่งกระดาษที่ใช้ทำซองกันโดยทั่วไป เช่น ซองสีขาว เป็นกระดาษปอนด์ขาว เนื้อดี 110 แกรม ถ้าเป็นซองเอกสารก็เป็น BA, KA, KI 110 แกรม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้ใช้งาน
ถ้าหากต้องการความสวยงามเป็นพิเศษ อาจเลือกกระดาษลายพิเศษ ที่ความหนาพอเหมาะพับซองได้ เช่น กระดาษ Conqueror, กระดาษ SOLUTION ซึ่งมีชื่อเรียกปลีกย่อยอีกมากมาย
ดังนั้นหากท่านทราบชื่อกระดาษที่ต้องการสามารถระบุชื่อกระดาษเพื่อให้ตรงกับ ความต้องการ หากท่านไม่ทราบสามารถสอบถามได้จาก แผนกขาย


ระบบพิมพ์
ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-4 สี หรือตามต้องการ

เทคนิคพิมพ์พิเศษ
อาจมีเทคนิคพิมพ์พิเศษเพี่มความสวยงานและน่าสนใจ
เดินทอง (Hot Stamp) ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตรา โลโก้

      

ซองจดหมาย, ซองเอกสาร (Envelope)
ซองจดหมาย/ซองเอกสารโดยทั่วไปมีไว้เพื่อใส่จดหมาย/เอกสารเพื่อส่งต่อให้ผู้อื่น การทำซองจดหมาย/ซองเอกสารมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี ซองจดหมาย/ซองเอกสารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสีทั้งสองข้างของซอง หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น อนึ่งซองจดหมาย/ซองเอกสารมีใช้เป็นประจำ (ไม่ใช่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะการ) พึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร หัวจดหมาย ฯลฯ

 

    

รับพิมพ์แฟ้มกระดาษสำหรับใส่เอกสารเพื่อการประชุมหรือเวลาไปพบลูกค้า แฟ้มกระดาษใส่เอกสารคุณภาพมาตรฐาน ราคาประหยัด โดยโรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ป ไม่จำกัดจำนวนการสั่งพิมพ์ขั้นต่ำ ยินดีให้บริการทุกการสั่งซื้อ

Visitors: 36,172